Ervaringen van anderen

Heb je interesse, maar aarzel je nog? Laat je motiveren door de ervaringen van deelnemers die je voorgingen!

Elly Touwen, 2ejaars

Verdiept je kennis over de bijbel en leert je andere verbanden te zien tussen Oude en Nieuwe Testament, Joden- en Christendom, dan je in de Woordverkondiging zondags meekrijgt.

Jan Snel, 2ejaars

Bezint eer ge begint

Hans en Jannie Groeneveld, 2ejaars

Verdiept je kennis. Helpt bij vorming weloverwogen standpunt i.p.v. klakkeloos alles aannemen.

Petra Schep, 2ejaars

TVG-Kampen is een interessante en boeiende cursus waarin allerlei vakken voorbij komen die je meer leren en aan het denken zetten over het christelijk geloof.

Ineke de Jong-de Groot, 2ejaars

De cursus levert verrassend nieuwe inzichten op. Het helpt je de wereld van de Bijbel te begrijpen, de bijbelverhalen beter of anders te interpreteren en in het grote geheel te plaatsen van de weg die God met ons mensen gaat.

Hans de Jong, 2ejaars

De kans om je kennis-geloof weer op te schudden. Bij sommige uitleggingen gaat een wereld voor je open.

Hans Touwen, 2ejaars

TVG zet je aan het denken, maakt je kritisch ten aanzien van de eredienst en verbreedt je blik op theologie

Klaas en Greetje Pasterkamp-Walma, 1ejaars

Voor iedereen die meer inzicht en doorkijkjes wil hebben bij theologie, bijbel en christelijk geloofsleven biedt deze cursus bijzonder veel.

Marianne Roozendaal, 1ejaars

De lessen zijn boeiend en soms heel verrassend. Het stemt in ieder geval tot nadenken.

Mirjam Visser, 1ejaars

Voor degene die meer wil weten over en die zich wil verdiepen in het geloof is deze cursus zeker een aanrader.

Christien Marskamp, 2ejaars

Ik heb veel geleerd op de cursusavonden. De bijbel wordt steeds uitdagender voor mij. De wereld steeds fascinerender voor mij.

Emmy Bijl. 2ejaars

Alles wat je over de Bijbel zou willen weten, maar niet vanaf de preekstoel te horen krijgt.

Tine Breg, 1ejaars

Het verrijkt je geloofsleven. Ik geniet van de contacten met de medecursisten. Een cadeautje voor de gewone kerkganger.

Dick Bijl, 2ejaars

Horizonverbredend!

Ervaringen van mensen die de cursus in 2014 afrondden:

Karla Zachariasse uit Marknesse

“Het was goed dat ik drie jaar iedere dinsdag naar Kampen gereisd ben. Ik heb niet alles onthouden en kan niet alles navertellen, daarvoor is er te veel langsgekomen, maar het heeft me verrijkt doordat ik fijne mensen heb leren kennen, nieuwe inzichten gekregen heb en nog steeds blij ben dat ik geloof.”

Christine te Winkel uit Kampen

“Met TVG bespreek je samen met anderen verschillende onderwerpen die met de theorie en praktijk van geloof te maken hebben. Daarom is het zeker een aanrader. De cursus vind ik boeiend, afwisselend en inspirerend voor m’n eigen geloof.”

Daan van Maanen uit IJsselmuiden  

“Deze cursus raad ik iedereen aan die eens iets verder wil kijken dan zijn eigen vertrouwde kerkomgeving , want het is verrijkend voor je eigen geloofservaring. Oogkleppen – die we allemaal een klein beetje hebben – worden wat naar achteren geschoven, waardoor je een wijdere blik krijgt. Je krijgt ook meer begrip voor andersdenkenden, omdat de ander er net zo goed over nagedacht heeft als jij zelf, alleen zijn invalshoek kan wel eens iets heel anders zijn. Door deze manier van kijken blijken begrip en respect voor elkaar erg verrijkend.”

Wimke van der Vaart uit Zwolle

“Ik wilde uit interesse altijd nog een theologiestudie doen, maar een serieuze voltijdsopleiding was financieel en qua tijd niet haalbaar. En dan blijkt deze cursus eigenlijk helemaal geschikt: het is goed te betalen, ik kan er prima één avond in de week voor vrijmaken en er zit niet veel huiswerk bij, terwijl je toch alle theologische vakken krijgt. Daarbij heb ik zoveel kennis en handvatten aangereikt gekregen, dat ik nog jaren vooruit kan om dit te overdenken. Mijn geloof is anders geworden en heeft meer diepgang gekregen.”

Vrouwkje Visserman uit Oldemarkt

“De cursus is blikverruimend. Het geeft me verbreding én verdieping. De cursus raakt me persoonlijk. Het is niet alleen meer te weten te komen over God, de Bijbel en de kerk, maar door vakken als ethiek, pastoraat, filosofie et cetera leer je jezelf beter kennen en groei je in je persoonlijk geloof. Het helpt om een ‘open mind’ te hebben, open te staan voor andere meningen, omdat je daar in groepsverband over nadenkt (zonder ze per se te hoeven aannemen). Het is een goede voorbereiding op een ambt in de kerk, want je leert je eigen mening te vormen en met anderen na te denken over de grote vragen van het leven.”

Karel Coenen uit Bant

“De breedte van de cursus helpt je de nuance van het leven te zien.” 

Gé van Loo uit Wezep

“Ik had allerlei vragen. De belangrijkste: Hoe is onze manier van kerk zijn en geloven tot stand gekomen door de eeuwen heen? En daarbij: welke keuzes maken mensen op grond van welke reden? Waar zie je dit nu terug? Wat kunnen we hiervan leren? Wat doe/ wil ik hiermee? Waar is God in dit plaatje en zou Hij blij zijn met al onze besluiten en communicatievormen? Het eerste jaar werd ik meteen uitgedaagd om nieuwe gezichtspunten een plek te geven in mijn overdenkingen. Mijn Godsbeeld is tot nu toe niet veranderd, Hij is en blijft mijn houvast. De spreuk: ‘wie kennis vermeerdert, vermeerdert smart’, was tijdenlang een tegenhanger van deze spreuk: ‘onderzoekt alle dingen en behoudt het goede’. Ik heb gekozen om kennis te vermeerderen, niet de kennis als doel, maar om met die kennis meer inzicht te krijgen om het goede te kunnen kiezen. Wat een voorrecht!”