Nieuwe Testament

Dit vak is een kennismaking met de verschillende soorten geschriften in het Nieuwe Testament, met hun karakter en hun ontstaan. We gaan nader in op de evangeliën Matteüs, Marcus en Lucas. We leren de apostel Paulus beter kennen en we bekijken enkele van zijn brieven. Tot slot komen de geschriften aan de orde die verbonden zijn met de naam Johannes: het evangelie naar Johannes, de brieven van Johannes en de Openbaringen, of de Apocalyps.

Docent:   Prof.dr. R. Roukema uit Zwolle.

Nieuwe Testament behoort tot de Historische Vakken die ingaan op:
Inleiding en inzicht in de literatuur van Oude en Nieuwe Testament en wat dit teweegbracht

Andere Historische Vakken zijn:
Kerkgeschiedenis
Oude Testament

Meteen het volgende vak bekijken: Niet-christelijke godsdiensten: Islam, Boeddhisme, Hindoeïsme

Interessant! Ik meld me aan!