Aanmelden

Meld je aan door een mail sturen met je naam en adresgegevens naar secretaris Karel Coenen:
mail:  kjcoenen@gmail.com
of bel: 0527-624171 (na 19:00)

Heb je andere vragen?

Met vragen kun je contact opnemen met voorzitter Theo van Staalduine.
mail: tjsvanstaalduine@home.nl
of bel: 0571-842188.

De cursus heeft een uitgebreid informatieboekje. Op uw verzoek sturen wij u die graag toe.

Klik hier met de rechtermuisknop voor het downloaden van het aanmeldformulier. Deze kan per post of digitaal verstuurd worden.

Het Cursusberaad

Theologische Vorming voor Gelovigen is een landelijke cursus vanuit de Protestantse Kerk Nederland (PKN). In Kampen wordt de cursus vanwege het bredere karakter Theologische Verdieping voor Geïnteresseerden genoemd. De cursus wordt opgezet en gedragen door het cursusberaad. Zie ook www.protestantsekerk.nl/tvg.

Voorzitter:    Dr. T.J.S. van Staalduine
Zuiderzeestraatweg Oost 94, 8081 LE Elburg
t. 0571-842188;
e. tjsvanstaalduine@home.nl

Coördinator: Dhr. K.J. Coenen
Noorderringweg 10-II, 8314 PH Bant
t. 0527-624171
e. kjcoenen@gmail.com

Penningmeester: Mevr. A. (Alice) Boersma – de Boer
Hoekstraat 1, 8021CR Zwolle
t. 038-4539551,
e. aboersmadeboer@hotmail.com

Leden:

  • Mw. E.J. Leidekker
    Esdoornhof 4, 8266 GA Kampen
    t. 038-3319011
  • Mw. G. Elkink
    Hilsdijk 6, 8051 KD Hattem
    t. 038-4442705