Diaconaat

Het diaconaat is actueler dan ooit. In vrijwel alle kerken is het diaconaat in beweging en groeit er een nieuwe visie op deze vorm van kerk zijn. Concreet gaan we in op eigen ervaringen met diaconaat, op bijbelse kernwoorden rond diaconaat en op wederkerigheid als basis van diaconaal handelen. We hebben het over eenzaamheid en omgaan met eenzame mensen, over zorg, over de rol en betekenis van diakenen en over diaconaal geld. Ook het missionair diaconaat, dat over grenzen heengaat, komt aan de orde.

Docent: Ds. Sander van ’t Zand uit Steenwijk.

 

Diaconaat behoort tot de Praktische Vakken die ingaan op:
Hoe kunnen mensen samen (kerk) zijn?

Andere Praktische Vakken zijn:
Gemeenteopbouw en educatie
Kerkrecht
Liturgiek
Pastoraat

Meteen het volgende vak bekijken: Dogmatiek

Interessant! Ik meld me aan!