Geloven beleven

Sommige aspecten van het geloof kun je met het verstand niet voldoende benaderen. Terwijl in de meeste vakken van de cursus het verwerven en bespreken van kennis centraal staat, komt tijdens dit vak de ervaring aan bod. Via klank, kleur, reuk, gevoel of beweging geven we tijdens deze vakken het alledaags geloof vorm. Elk jaar komt een ander thema aan bod. Denk hierbij aan bibliodrama, een inleiding in de christelijke schilderkunst of een inleiding in liturgisch bloemschikken. Er is van alles mogelijk.

Docent: de docenten worden tijdens de cursusjaren bekend gemaakt.

 

Geloven Beleven behoort tot de Integrerende Vakken die ingaan op:
Hoe verwerken we de vakken in ons eigen theologische denken? Hoe beleef je dit in het hart?

Andere Integrerende Vakken zijn:
Theologiseren

Meteen het volgende vak bekijken: Gemeenteopbouw en educatie

Interessant! Ik meld me aan!