Jodendom – Kerk en Israël

Zeer problematisch, dat is de verhouding tussen Kerk en Israël in de loop der eeuwen geweest. Hoe lag die verhouding, welke factoren hadden daar invloed op, en hoe ontwikkelde zich dat verder? Ook is er aandacht voor de ontwikkelingen in de 20e en 21e eeuw, met name die ontwikkelingen die speelden in de Protestantse Kerk Nederland. Daarnaast maken we kennis met nieuwere vormen van exegese en dogmatiek waarin Israël en het rabbijns gedachtengoed een wezenlijke plaats krijgen in de christelijke theologie.

Docent: Drs. B. Gijsbertsen uit Kampen

Jodendom: Kerk en Israël behoort tot de Contextuele Vakken die ingaan op:
Het christelijk geloof en de christelijke kerk staan niet los van de wereld, hoe ga je daarmee om?

Andere Contextuele Vakken zijn:
Jodendom – Rabbinica
Niet-Christelijke Godsdiensten: Islam, Boeddhisme, Hindoeïsme
Kerkzijn anno 2022

Meteen het volgende vak bekijken: Jodendom – Rabbinica

Interessant! Ik meld me aan!