Kerkgeschiedenis

In drie jaar door een geschiedenis van zo’n 2000 jaar: Van het ontstaan van de christelijke kerk in het toenmalige Romeinse rijk tot de middeleeuwen waarin de kerk uitgroeide tot een invloedrijk instituut die de samenleving bepaalde. Je komt alles te weten over de Reformatie van Luther en Calvijn en de heroriëntatie van de Rooms-Katholieke kerk; de opkomst van de natuurwetenschappen en de Verlichting. Je leert over de moderne kerkgeschiedenis met het Reveil, de Afscheiding, de Doleantie, de Vrijmaking. En tot slot gaat het over het groeiende oecumenisch besef in de 20e eeuw.

Docent: Dr. Th. van Staalduine uit Kampen

 

Kerkgeschiedenis is één van de Historische Vakken. Deze gaan in op:
Inleiding en inzicht in de literatuur van Oude en Nieuwe Testament en wat dit teweegbracht

Andere Historische Vakken zijn:
Oude Testament
Nieuwe Testament

Meteen het volgende vak bekijken: Kerkrecht

Interessant! Ik meld me aan!