Kerkrecht

Wie heeft het voor het zeggen in een kerk? In die vraag verdiepen we ons in dit vak. We bekijken de voor- en nadelen van systemen van kerkregering, zoals daar zijn: episcopaal, synodaal, presbyteriaal en congregationalistisch. Ook het nut en de betekenis van een kerkorde bespreken we, waarbij die van de PKN als leidraad dient. Ook andere zaken die zijn vastgelegd, komen aan de orde, zoals het ambtsgeheim en, heel actueel, de samenwerking en erkenning tussen verschillende kerkgenootschappen.

Docent: Dhr. Th. van Staalduine uit Kampen

Kerkrecht behoort tot de Praktische Vakken die ingaan op:
Hoe kunnen mensen samen (kerk) zijn?

Andere Praktische Vakken zijn:
Diaconaat
Gemeenteopbouw en educatie
Liturgiek
Pastoraat

Meteen het volgende vak bekijken: Kerkzijn anno 2015

Interessant! Ik meld me aan!