Kerkzijn anno 2022

De kerk staat niet op een onbewoond eiland en de kerk zit niet in een ivoren toren. Nee, midden in de samenleving staat de kerk. En dat is te merken. Allerlei ontwikkelingen die in de samenleving spelen, hebben hun weerslag op het kerkelijk leven. In dit vak zullen we een aantal van die belangrijke ontwikkelingen bekijken. Ook kijken we wat de gevolgen voor de kerken zijn. Hoe reageren kerkgemeenschappen bijvoorbeeld op de secularisatie?

Docent:      Ds. W.M. Schut uit Elburg.

Kerkzijn anno 2022 behoort tot de Contextuele Vakken die ingaan op:
Het christelijk geloof en de christelijke kerk staan niet los van de wereld, hoe ga je daarmee om?

Andere Contextuele Vakken zijn:
Jodendom – Kerk en Israël
Jodendom – Rabbinica
Niet-christelijke godsdiensten: Islam, Boeddhisme, Hindoeïsme

Meteen het volgende vak bekijken: Liturgiek

Interessant! Ik meld me aan!