Oude Testament

Doel: Het leren verstaan van het z.g.n. Oude Testament als een veelkleuri­ge verzameling van teksten van Israel, de eerste verbondspartner van God. Daarbij zal aandacht gegeven worden aan de ontstaansge­schiedenis en de werkingsgeschiedenis van deze teksten in synago­ge en kerk.

Vakinhoud:
Voor het eerste jaar: Kennismaking met de inleidingsvragen en de geschiedenis van de studie van het O.T. Daarnaast komt de Tora, de eerste vijf bijbelboeken, aan de orde. We onderzoeken de grote lijnen en staan stil bij de belangrijkste kernteksten.

Voor het tweede jaar: Idem maar dan vooral uit de Profetische boe­ken.

Voor het derde jaar: Idem, maar dan vooral uit de Geschriften, m.n. de boeken Ezra en Nehemia.

Docent: Drs. H.G. Schuurman uit Deventer.

Oude Testament is één van de Historische Vakken. Deze gaan in op:
Inleiding en inzicht in de literatuur van Oude en Nieuwe Testament en wat dit teweegbracht

Andere Historische Vakken zijn:
Kerkgeschiedenis
Nieuwe Testament

Meteen het volgende vak bekijken: Theologiseren

Interessant! Ik meld me aan!