Pastoraat

Pastoraat kun je omschrijven als: ‘aandacht en zorg aan mensen geven met het
oog op hun welzijn in alle opzichten’. Meestal denken we bij pastoraat aan een
kerkelijke gemeenschap, daar is deze zorg begonnen. Mensen buiten de geloofsgemeenschappen
kunnen echter onze aandacht en zorg evenzeer nodig hebben.
Voorwaarde voor pastoraat in deze zin is: ‘liefde voor mensen’ en een
‘ontmoeting’.

Docent: Ds. F. Westermann uit Bant.