Programma

Sommige vakken komen elk jaar terug, andere heb je gedurende één leerjaar. In dit rooster zie je in welke jaren je elk vak hebt en hoeveel uren ervoor staan ingeroosterd.

  jaa 1 jaar 2 jaar 3 Totaal cluster
Bijbelse vakken 42
OT 8 6 7 21
NT 7 7 7 21
Kerkgeschiedenis 8 6 6 20 20
Systematische vakken 40
Dogmatiek 8 6 14
Ethiek 6 6 12
Feministische theologie 6 6
Filosofie 8 8
Praktische vakken 43
Pastoraat 6 6 6 18
gemeenteopbouw/educatie 6 6
diakonaat 6 6
liturgiek 6 7 13
Contextuele vakken 27
Judaica 5 4 9
kerkzijn anno 2019 6 6
niet-chr. godsdiensten 6 6 12
Integrerende vakken 22
kerkrecht 4 4
geloven beleven 4 4 4 12
theologiseren 6 6
Organisatie 1 1 1
Totaal 65 65 65 195 195

“De cursus raakt me persoonlijk. Het is niet alleen meer te weten te komen over God, de Bijbel en de kerk, maar door vakken als ethiek, pastoraat en filosofie leer je jezelf beter kennen en groei je in je geloof.”