Theologiseren

De kennis die je tijdens de cursus opdoet, heeft meestal betrekking op het verleden, op onze wortels. De kennis komt uit de traditie. Maar wat heb ik eraan? Hoe maak ik me dat nu eigen? Bij theologiseren probeer je de opgedane kennis te toetsen aan je eigen denkvermogen en je eigen situatie. Daarbij toets je methoden van argumenteren en zoeken we hoe we de schatten van de traditie kunnen toepassen. Zo, dat je een eigen persoonlijke geloofsvisie onder woorden kunt brengen en jezelf kunt insluiten in zaken van kerk, geloof en theologie.

Docenten:                       Mw. Dr. E. van Staalduine uit Nijbroek

Theologiseren behoort tot de Integrerende Vakken die ingaan op:
Hoe verwerken we de vakken in ons eigen theologische denken? Hoe beleef je dit in het hart?

Andere Integrerende Vakken zijn:
Geloven Beleven

Interessant! Ik meld me aan!